Bezbednost, zaštita životne sredine i kvalitet – naše osnovne vrednosti

Naš koncept kvaliteta se ne odnosi samo na kvalitet proizvoda, već obuhvata kvalitet naših aktivnosti na svim poljima.



U našim postrojenjima i na našim lokacijama , univerzalni sigurnosni sistem za sva pitanja od interesa pruža neophodnu zaštitu ljudi i životne sredine.

Od poštovanja koje zaposleni pokazuju u svojim odnosima jedni sa drugima, preko sigurnosne opreme i opreme za zaštitu životne sredine, do informacione kulture u kompaniji