Naš recept za uspeh

Osluškivanje budućih potreba naših kupaca i posvećeno osoblje su recept za uspeh našeg tima za istraživanje i razvoj.

Brza i efikasna rešenja

Naš asortiman usluga obuhvata mnogo više od jednostavne proizvodnje i distribucije hemikalija i proizvoda prilagođenih kupcima. Naši stručnjaci za istraživanje i razvoj iz Austrije nude našim kupcima konsultantske usluge u vezi sa bezbednim i ekonomičnim korišćenjem i radom sa hemikalijama  na način koji štiti životnu sredinu. Prva faza u procesu razvoja je da se formulišu poslovi i zadaci zajedno sa klijentom kako bi kasnije razvojni tim mogao brzo da ih realizuje. Zahvaljujući tome što znamo primenu celog asortimana naših hemikalija, problemi se mogu rešiti stručno i efikasno.
 

Razvoj u budućnosti

Zadatak tima za istraživanje i razvoj iz Austrije je da prepozna nove mogućnosti za profitabilan rast i da ih implementira u našim kompanijama. Globalni trendovi i zahtevi industrije koji se stalno razvijaju stvaraju mogućnosti za nove proizvode i tržišta. Ovaj tim radi sa našim regionalnim inženjerima iz proizvodnih postrojenja i stručnjacima iz naših prodajnih timova.


 
Odštampaj članak/stranu